You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Koje PC/Mac probleme mi rešavamo?

Nema dovoljno jedinica i nula da se navedu svi mogući problemi s računarom PC ili Mac računarom koje mi znamo kako popraviti. Ipak, ovo su glavni problemi:

  • Popravka / zamena hard diska - tako da ne izgubite nikakve podatke sa vašeg uređaja.
  • Zamena baterije - kako bi se produžio životni ciklus vašeg računara.
  • Dijagnostika - koja je naravno besplatna.
  • Popravka LCD ekrana.
  • Povećanje/Konzervacija Memorije.
  • Water Damage Repair/Diagnostics
  • Virus/Spyware uklanjanje - sa instaliranjem ili nadogradnjom antivirusnog programa u procesu

Ukoliko se na vašem računaru pojavi bilo koji drugi problem - jednostavno koristite naš kontakt formular da biste stupili u kontakt s nama i mi ćemo vam dati procenu troškova popravke i možemo odmah postaviti dijagnostiku kako bismo se detaljno bavili svakim specifičnim problemom.